Bạn muốn biết thêm thông tin về các loại chứng chỉ Anh văn A B C? Hãy cùng Bao Xin Việc đi tìm hiểu những thông tin mới nhất liên quan đến các loại chứng chỉ này nhé

Chứng chỉ Anh văn A B C là gì?

Thông Tin Về Chứng Chỉ Anh Văn A, B, C

Chứng chỉ anh văn A B C ra đời từ năm 1993 (Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình tiếng Anh thực hành A B C) là chứng chỉ dựa trên bộ tiêu chí của bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để đánh giá trình độ Anh ngữ của người học tiếng Anh tại Việt Nam.

Chứng chỉ Anh ngữ A B C được cấp cho người hoàn thành các chương trình đào tạo tiếng Anh thực hành tương ứng ở các mức độ: Cơ bản (Elementary level), Trung cấp (Intermediate level) và Nâng cao (Advanced level).

Tuy nhiên chứng chỉ này chỉ dùng trong nội bộ Việt Nam, có giá trị trong nước và không được sự chấp nhận quốc tế. Do quá trình hội nhập quốc tế, nhu cầu về chứng chỉ với tiêu chuẩn quốc tế dần thay thế cho hệ thống chứng chỉ này ở Việt Nam.

Bộ giáo dục và đào tạo chính thức khai tử chứng chỉ anh văn A B C

Thông Tin Về Chứng Chỉ Anh Văn A, B, C

Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/6/2008.

Trong đó các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ Anh văn A B C từ ngày 15/1/2020 sẽ được bãi bỏ.

Đối với các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Xem thêm bài viết:

Các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp

Theo quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT vẫn có giá trị sử dụng.

Những chứng chỉ đã được cấp trước đây và đang chuẩn bị cấp theo chương trình đào tạo dang dở thì vẫn được công nhận giá trị sử dụng.

Và để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ Anh ngữ của người dân nước ta, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình đào tạo tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP) Quyết định số 729/QĐ-BGDĐT ký ngày 11 tháng 3 năm 2015.

Theo đó, trình độ Cơ bản về ngoại ngữ sẽ có hai cấp độ (A1, A2), trình độ Trung cấp có hai cấp độ (B1, B2) và trình độ Cao cấp có hai cấp độ (C1, C2).

Xem thêm bài viết:

Cách quy đổi chứng chỉ Anh văn A B C

Việc quy đổi chứng chỉ Anh văn A B C ra chứng chỉ Anh văn mới được quy định tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 3/8/2016  về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học như sau:

  • Trình độ A theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 1 của khung 6 bậc.
  • Trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 2 của khung 6 bậc,
  • Trình độ C theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và trình độ B1 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT tương đương bậc 3 của khung 6 bậc.

Như vậy, hiện tại chứng chỉ Anh văn A B C đã không còn tồn tại và nếu bạn đang có ý định đầu tư cho mình một chứng chỉ Anh văn để thuận tiện hơn trong học tập và làm việc thì sẽ là các chứng chỉ Anh văn khung 6 bậc dành cho Việt Nam (VSTEP).

Trên đây là tất cả những thông tin về loại chứng chỉ Anh văn A B C mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn cần tư vấn giải đáp thêm hoặc có nhu cầu làm chứng chỉ Anh văn thì hãy gọi đến số hotline: để được chuyên viên tư vấn cụ thể nhất nhé.

Website: https://baoxinviec.pro/

Chat Facebook
Chát Ngay